RezyliencjaPsycho

Następne wideo

26 min
Dostępne od 02/12/2020 do 30/10/2025
Zdolność do dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, regeneracji po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia ma swoją nazwę: rezyliencja. Jednak nie jest to wrodzony dar, ale zdolność, którą nabywa się i którą z czasem można „wytrenować”. Dzięki wyznaniom Grégoire'a, który przeżył atak terrorystyczny, oraz Marie Dasylvy, ofiary rasizmu i dyskryminacji, „Psycho” rzuca światło na dynamiczny wewnętrzny proces, który zaczyna się od przeżywanych dramatów i związanych z nimi emocji.

 • Reżyseria :
  • Marie Villetelle
 • Kraj :
  • Niemcy
  • Francja
 • Rok :
  • 2020