Zatrzymać wymieranie gatunków

Zatrzymać wymieranie gatunków

Wymieranie gatunków jak na dłoni widać w zwierzęcym sierocińcu na skraju Amazonii. 

Kolekcje