PtakiArt of Gaming

13 min
Dostępne od 02/11/2017 do 30/07/2027

Angry Birds, Flappy Bird i Szalony Kurczak - skąd tyle gier, w których walczy się z ptakami, gra się z nimi lub jest się jednym z nich? Dlaczego tak wiele ptaków pojawia się w sztuce w ogóle? Czy są dla artystów ciekawsze niż inen zwierzęta? Sprawdzamy to dziwne zjawisko na przykładzie gier Chicken Scream (2017), Szalony Kurczak (1999), Duck Game (2014), Zelda: Breath of the Wild (2017) i Hatoful Boyfriend (2011).


  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2017