„To tylko mały punkt w historii”Kosovo Youngsters (4/12)

Kosowo to jedyny kraj na Bałkanach nieobjęty procesem liberalizacji reżimu wizowego. To jedyny naród pozbawiony prawa swobodnego podróżowania po zjednoczonej Europie. Zmiana przepisów z pewnością pomogłaby społeczeństwu Kosowa otworzyć się na świat i podnieść wymagania stawiane tutejszym instytucjom i ich przedstawicielom.

Dziennikarz

  • Jonas Dunkel

Fotograf

  • André Raul Surace

Kraj

  • Francja

Rok

  • 2019

Długość

4 min

Dostępność

Od 07/06/2019 do 11/05/2039

Polecamy również

Najpopularniejsze wideo