„Kamenica: model etnicznego współistnienia”Kosovo Youngsters (2/12)

4 min
Dostępne od 07/06/2019 do 11/05/2039
Albańczycy i Serbowie odwiedzający te same kawiarnie i korzystający z tych samych sklepów – to niecodzienny widok w Kosowie. Mała społeczność Kamenicy nie ucierpiała tak bardzo na skutek wojny i jest dziś wzorem pokojowego współistnienia.
Kamenica na wschodzie Kosowa to gmina z dużą ilością pól i malejącą populacją. Nieliczni pracujący zatrudnieni są w urzędzie gminy albo w kawiarniach. Jednak pod jednym względem Kamenica wyprzedza inne gminy: to wzór współżycia różnych grup etnicznych. Żyją tu Albańczycy, ale 16 proc. ludności to Romowie, Serbowie i Gorani.

 • Dziennikarz :
  • Jonas Dunkel
 • Fotograf :
  • André Raul Surace
 • Kraj :
  • Francja
 • Rok :
  • 2019