Tworzenie pokoju: portret Ofera BronsteinaSquare: Agora artystyczna

loading...

Następne wideo

27 min
Dostępne od 07/11/2017 do 14/09/2035

Francuska aktorka i reżyserka Marilyne Canto przedstawia nam postać Ofera Bronchteina, jednego z byłych współpracowników izraelskiego premiera Icchaka Rabina zamordowanego w 1995 roku.


  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2017