Tworzenie pokoju: portret Ofera Bronsteina

Square: Agora artystyczna

27 min
Dostępne od 07/11/2017 do 14/09/2035

Francuska aktorka i reżyserka Marilyne Canto przedstawia nam postać Ofera Bronchteina, jednego z byłych współpracowników izraelskiego premiera Icchaka Rabina zamordowanego w 1995 roku.


Kraj :

Francja

Rok :

2017