Tworzenie pokoju: portret Ofera Bronsteina
Square: Agora artystyczna

27 min.
Dostępne: 07/11/2017 do 14/09/2035

Francuska aktorka i reżyserka Marilyne Canto przedstawia nam postać Ofera Bronchteina, jednego z byłych współpracowników izraelskiego premiera Icchaka Rabina zamordowanego w 1995 roku.

Informacje o programie

Kraj :

Francja

Rok :

2017