Quo vadis, Turcjo?Stories of Conflict

7 min
Dostępne od 28/09/2020 do 18/09/2024

Turcja, wcześniej nazywana pomostem między kulturami, teraz wydaje się zamykać wewnątrz własnych granic. Prezydent Erdogan marzy o powrocie do czasów Imperium Osmańskiego. Do tego dochodzą spory terytorialne z Kurdami, kryzys uchodźczy i niepewne stosunki z Europą. Ale jak na teraźniejszość Turcji wpływa jej burzliwa przeszłość?


  • Reżyseria :
    • Fred Aujas
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020