Historia
XX wiek

ARTE analizuje wydarzenia historyczne od początku XX wieku aż po dzień dzisiejszy.