Tunezja: Równość płci?

ARTE Reportage

25 min
Dostępne od 11/01/2018 do 14/12/2047

Równość płci jest zapisania w tunezyjskiej konstytucji od 2014 roku. Wśród ustaw, które ostatnio weszły w życie najbardziej symboliczną jest prawo kobiet do poślubiania nie muzułmanów, a najbardziej ambitną: nowa ustawa przeciwko przemocy wobec kobiet przegłosowana w lipcu zeszłego roku – pierwsza taka ustawa w muzułmańskim kraju.


Reżyseria :

Nathalie georges

Autor  :

Nathalie georges

Kraj :

Francja

Rok :

2017