Jackie BerroyerSquare: Agora artystyczna

27 min
Dostępne od 17/08/2017 do 21/06/2085

Kim jest Noël Godin zwany też „Torciarzem”? Jakie kryje w sobie tajemnice? Aktor i reżyser Jackie Berroyer przedstawia portret swojego sławnego przyjaciela.


  • Kraj :
    • Francja
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2015