Unia gardzi naszym prawem krajowymPrzesąd nr 5

Prawo europejskie ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, jednak ta supremacja nie jest absolutna. Nie wszystkie decyzje są jednakowo obowiązkowe dla państw członkowskich i nie wszystkie obszary są dotknięte prawem europejskim.
To prawda, prawu wspólnotowemu przysługuje pierwszeństwo nad prawem krajowym - od 1964 r. i decyzji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej. Wg Jacques’a Delorsa za kilka lat 70-80% ustawodawstw krajowych będzie przyjęte pod wpływem Europy. Inaczej trudno by było zrealizować założenia traktatowe.

Rozporządzenia obowiązują od razu, 20 dni od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i mają charakter prawa. Dyrektywy wymagają transpozycji do prawa krajowego w ciągu 2 lat, pod groźbą kary pieniężnej. Jednak to państwa mają bezsporną władzę. Europeizacja prawa krajowego dotyczy jedynie trzech dziedzin: rolnictwa, finansów i środowiska. Mały wpływ ma na sektory takie jak edukacja, ochrona socjalna, mieszkalnictwo lub obrona.

Nie wszystkie normy są też obowiązkowe. Opinie nie mają mocy wiążącej i są brane pod uwagę lub nie. Państwa inicjują też potrzebne prawa, które już obowiązują u nich. Mogą zablokować przyjęcie niekorzystnego tekstu, dzięki czemu każdy kraj samodzielnie podejmuje decyzje.

Montaż

Céline Sourbié

Dziennikarz

Cécile Magne

Kraj

Francja

Rok

2019

Długość

2 min

Dostępność

Od 01/04/2019 do 02/03/2039

Zobacz Europa została najechana przez imigrantów Przesąd nr.1 2 min Zobacz program

Europa została najechana przez imigrantów

Przesąd nr.1

Zobacz Niemcy miażdżą Europę Przesąd nr.1 2 min Zobacz program

Niemcy miażdżą Europę

Przesąd nr.1

Zobacz Zbyt wiele regulacji społecznych Przesąd nr 3 2 min Zobacz program

Zbyt wiele regulacji społecznych

Przesąd nr 3

Zobacz Komisja Europejska jest tyranem Przesąd nr 4 2 min Zobacz program

Komisja Europejska jest tyranem

Przesąd nr 4

Zobacz Unia gardzi naszym prawem krajowym Przesąd nr 5 2 min Zobacz program

Unia gardzi naszym prawem krajowym

Przesąd nr 5

Zobacz Posłowie do PE otrzymują dożywotnie wynagrodzenie Przesąd nr 6 2 min Zobacz program

Posłowie do PE otrzymują dożywotnie wynagrodzenie

Przesąd nr 6

Polecamy również

Zobacz Komisja Europejska jest tyranem Przesąd nr 4 2 min Zobacz program

Komisja Europejska jest tyranem

Przesąd nr 4

Zobacz Europosłowie są zbyt starzy Przesąd nr 9 2 min Zobacz program

Europosłowie są zbyt starzy

Przesąd nr 9

Zobacz Dania: emerytura w wieku 70. lat od 2040 roku? 3 min Zobacz program

Dania: emerytura w wieku 70. lat od 2040 roku?

Najpopularniejsze wideo

Zobacz Hania Rani Piano Day 2022 48 min Zobacz program

Hania Rani

Piano Day 2022

Zobacz Re: Powrót do Ukrainy? 33 min Zobacz program

Re: Powrót do Ukrainy?

Zobacz Polska - życie w mikromieszkaniu 30 min Zobacz program

Polska - życie w mikromieszkaniu

Zobacz ARTE Reportage Japonia: Przygotowania do wojny 25 min Zobacz program

ARTE Reportage

Japonia: Przygotowania do wojny

Zobacz Sting w Panteonie 50-lecie radia FIP 30 min Zobacz program

Sting w Panteonie

50-lecie radia FIP