Przyszłość podróży

Transport towarów i osób odpowiada za znaczną część globalnej emisji gazów cieplarnianych. W niektórych krajach, takich jak Francja, transport drogowy zanieczyszcza środowisko bardziej niż przemysł czy rolnictwo. Jak możemy zmienić nasze środki transportu, aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

Transport towarów i osób odpowiada za znaczną część globalnej emisji gazów cieplarnianych. W niektórych krajach, takich jak Francja, transport drogowy zanieczyszcza środowisko bardziej niż przemysł czy rolnictwo. Jak możemy zmienić nasze środki transportu, aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

Podobne programy

Zobacz Zmiany klimatyczne na świecie Kolekcja

Zmiany klimatyczne na świecie

NotVisible