Wszystkie wideo

Praca dziennikarza (4/5)

Praca dziennikarza (4/5)

Wolność mediów (5/5)

Wolność mediów (5/5)

Kim jest dziennikarz? (3/5)

Kim jest dziennikarz? (3/5)

Czym jest dziennikarstwo? (1/5)

Czym jest dziennikarstwo? (1/5)

Czym są media? (2/5)

Czym są media? (2/5)

Jak być dobrze poinformowanym? (5/5)

Jak być dobrze poinformowanym? (5/5)

Czym jest "obiektywna" informacja? (4/5)

Czym jest "obiektywna" informacja? (4/5)

Czym jest "źródło"? (2/5)

Czym jest "źródło"? (2/5)

Czym jest "aspekt" (3/5)

Czym jest "aspekt" (3/5)

Czym jest "informacja"? (1/5)

Czym jest "informacja"? (1/5)