Dance + city

W projekcie Dance + city taniec współczesny wchodzi w dialog z litewską rchitekturą z różnych epok. Tancerze i tancerki ożywiają statyczne budynki i elementy infrastruktury w Wilnie, Kownie i nie tylko - udowadniając, że miasto ma niezliczone twarze. 

W projekcie Dance + city taniec współczesny wchodzi w dialog z litewską rchitekturą z różnych epok. Tancerze i tancerki ożywiają statyczne budynki i elementy infrastruktury w Wilnie, Kownie i nie tylko - udowadniając, że miasto ma niezliczone twarze. 

Podobne programy