Historia

Daty, które przeszły do Historii

Liczby od zawsze były częścią ludzkiej egzystencji i sposobem odliczania upływającego czasu. Historyk Patrick Boucheron przygląda się datom, które na zawsze zapisały się na kartach Historii od starożytności po współczesność.

26 min

1347: czarna śmierć

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

27 min

13 czerwca 323 p.n.e.: śmierć Aleksandra Wielkiego

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

27 min

11 lutego 1990: uwolnienie Nelsona Mandeli

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

27 min

33: ukrzyżowanie Jezusa

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

Wkrótce

26 min

Dostępny od 5:00

20 czerwca 1789: przysięga w sali do gry w piłkę

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

26 min

Dostępny od 01/11

1431: upadek Angkor

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

27 min

Dostępny od 08/11

Rok 79: Zniszczenie Pompei

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min