Historia

Daty, które przeszły do Historii

Liczby od zawsze były częścią ludzkiej egzystencji i sposobem odliczania upływającego czasu. Historyk Patrick Boucheron przygląda się datom, które na zawsze zapisały się na kartach Historii od starożytności po współczesność.

27 min

Rok 79: Zniszczenie Pompei

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

26 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

26 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

27 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

27 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

26 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

26 min

27 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min

27 min

Daty, które przeszły do Historii

Daty, które przeszły do Historii

27 min