NFT: Chaos na rynku sztuki

Dostępny do 04/12/2026

Umieszczenie NFT w historii sztuki oznacza nie tylko mówienie o cyfrowej i kulturowej rewolucji, ale także przewidywanie jej krótko- i średniofalowego rozwoju - przedsmak nowego rynku sztuki.

Dostępny do 04/12/2026

Umieszczenie NFT w historii sztuki oznacza nie tylko mówienie o cyfrowej i kulturowej rewolucji, ale także przewidywanie jej krótko- i średniofalowego rozwoju - przedsmak nowego rynku sztuki.

NotVisible