Ukraina

Muzyczna solidarność z krajem w stanie wojny

Muzyka jest językiem solidarności, którego nie należy lekceważyć: poprzez muzykę łączymy się i wspieramy naród ukraiński.

Muzyka jest językiem solidarności, którego nie należy lekceważyć: poprzez muzykę łączymy się i wspieramy naród ukraiński.

Wszystkie wideo

Stand with Ukraine – Electro przeciwko wojnie

Stand with Ukraine – Electro przeciwko wojnie

Koncert: Solidarni z Ukrainą

Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny

Koncert: Solidarni z Ukrainą

Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny

Młodzieżowa Orkiestra Ukrainy

Young Euro Classic

Młodzieżowa Orkiestra Ukrainy

Young Euro Classic