Ukraina

Muzyczna solidarność z krajem w stanie wojny

Muzyka jest językiem solidarności, którego nie należy lekceważyć: poprzez muzykę łączymy się i wspieramy naród ukraiński.

Muzyka jest językiem solidarności, którego nie należy lekceważyć: poprzez muzykę łączymy się i wspieramy naród ukraiński.

Wszystkie wideo