ARTE

Zgromadzenie Ogólne ARTE GEIE

Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w sprawie głównych kierunków rozwoju kanału, głosuje nad budżetem, powołuje Radę Zarządzającą i kierowników serwisów ARTE GEIE. W jego skład wchodzi sześciu francuskich i sześciu niemieckich przedstawicieli reprezentujących członków GEIE. Zgromadzenie Ogólne spotyka się cztery razy do roku. Współpracujące z ARTE kanały europejskie uczestniczą w jego pracach w charakterze doradczym.

 

Przedstawiciele Francji Przedstawiciele Niemiec

Nicolas Seydoux, wiceprzewodniczący

Przewodniczący Rady Nadzorczej Gaumont

Tom Buhrow, przewodniczący

Przewodniczący Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Anne Durupty
Doradca prezesa ARTE France
Kai Gniffke
Przewodniczący Südwestrundfunk (SWR) i ARD
Florence Philbert
Dyrektor Generalny ds. Mediów i Przemysłu Kulturalnego (DGMIC)
Martin Grasmück
Przewodniczący Saarländischer Rundfunk (SR)
Charles Sarrazin
Dyrektor ds. udziałów w Agence des Participations de l’Etat, Ministerstwo Gospodarki i Finansów
Norbert Himmler
Przewodniczący Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Jean-Dominique Giuliani
Przewodniczący Fundación Robert Schuman, Przewodniczący ILERI
Frank D. Freiling
Dyrektor ds. międzynarodowych (ZDF)
Thomas Serval
Dyrektor Kolibree SAS
Heike Hempel
Kierownik Działu Fabularnego/Seria II (ZDF)

 

Partnerzy europejscy (w charakterze doradcy):

ČT, Czechy– Petr Dvořák (Dyrektor Generalny)
ORF, Austria– Roland Weißmann (Przewodniczący , Dyrektor Generalny)
RAI Com, Włochy – Teresa De Santis (Przewodniczący)
RTBF, Belgia – Jean-Paul Philippot (Dyrektor Generalny)
RTÉ, Irlandia – Dee Forbes (Dyrektor Generalny)
SRG SSR, Szwajcaria – Gilles Marchand (Dyrektor Generalny)
YLE, Finlandia – Merja Ylä-Anttila (Dyrektor Generalny)
Film Fund Luxembourg – Guy Daleiden (Dyrektor Generalny)


Data:

27 marca 2023