ARTE

Rada zarządzająca

ARTE GEIE

Rada Zarządzająca kieruje działalnością kanału ARTE na co dzień i regularnie zdaje sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólne.

Rada Zarządzająca składa się z czterech członków mianowanych na okres czterech lat. Przedstawiciele ARTE France i ARTE Deutschland regularnie uczestniczą w rozszerzonych posiedzeniach Rady Zarządzającej.

 


Data:

25 kwietnia 2019