ARTE

Środowisko

Nasze zobowiązania w dziedzinie środowiska

Od początku swojego istnienia kanał ARTE uczynił z poszanowania środowiska naturalnego jedną ze swoich podstawowych wartości.
Zrównoważony rozwój wpisuje się w pełni w nasze działania. W swoich lokalizacjach ARTE na co dzień angażuje się w zmniejszenie zużycia energii, poprawę gospodarowania odpadami, ochronę bioróżnorodności oraz rozwój przyjaznej środowisku mobilności i zrównoważonej oferty gastronomicznej.

Zarządzanie budynkami: energia, woda, odpady

ARTE jako pierwszy kanał telewizyjny we Francji uzyskał w lipcu 2016 roku certyfikat ISO 50 001 (w zakresie efektywności energetycznej) w odniesieniu do siedziby G.E.I.E. w Strasburgu. ARTE zobowiązała się do podjęcia niezbędnych działań, aby do 2024 roku poprawić swoją efektywność o 40% w porównaniu z rokiem bazowym 2013. Kanał analizuje i optymalizuje najbardziej energochłonne rodzaje działalności oraz pracuje nad podniesieniem świadomości wszystkich pracowników i włączeniem kryteriów energetycznych do swojej polityki zakupowej. W rezultacie wydajność energetyczna poprawiła się średnio o 29,04 % w okresie od 2014 do końca 2022 roku. Roczne zużycie spadło z 8,2 GWh w 2013 roku do 4,1 GWh do końca 2022 r., przy czym zużycie gazu zmniejszyło się o 72,6 %, a energii elektrycznej o 38,4 %.

Szczególną uwagę przywiązuje się do gospodarki wodnej: od 2013 r. budynek ARTE jest wodooszczędny (oznakowanie WWF) w odniesieniu do kranów z wodą bieżącą, a butelkowe dystrybutory wody zostały zastąpione fontannami z filtrowaną wodą kranową.

ARTE sortuje i poddaje recyklingowi odpady (papier-karton-szkło/elektroodpady/odpady organiczne/baterie/żarówki), a także współpracuje z projektem „Les bouchons de l’espoir 67”, który zajmuje się recyklingiem zakrętek i wieczek oraz z „Libre objet” (podmiotem gospodarki społecznej), który przetwarza banery reklamowe na użyteczne przedmioty.

W ARTE France i ARTE Deutschland wdrożono podobne działania w zakresie zmniejszenia zużycia wody, wyeliminowania butelek plastikowych, ograniczenia liczby drukowanych dokumentów i nagrywanych płyt DVD.

W Issy-Les-Moulineaux dzięki rozpowszechnieniu pojemników Recy’go i współpracy z przedsiębiorstwem społecznym RecycLivre udało się znacznie poprawić recykling odpadów.

Bioróżnorodność – tereny zielone

Działania na rzecz środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej zawsze były dla ARTE rzeczą oczywistą: już w momencie rozpoczęcia budowy siedziby w Strasburgu (w 2003 r.) budynek wyposażono w zielone dachy, z których jeden jest w szczególności poświęcony roślinom miododajnym.

W 2012 roku telewizja ARTE stała się naturalnie jednym z pierwszych sygnatariuszy karty „Zjednoczeni na rzecz bioróżnorodności”, inicjatywy Euroaglomeracji Strasburga na rzecz projektów wspierających różnorodność biologiczną. W związku z tym ARTE GEIE wdraża szereg działań, takich jak alternatywne techniki utrzymania terenów zielonych, sadzenie żywopłotów i drzew na swoim parkingu w oparciu o gatunki lokalne, ściółkowanie klombów i drastyczne ograniczenie podlewania.

Telewizja ARTE zaangażowała się również w działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego. Budynek nie jest oświetlony w nocy, a latarnie parkingowe zastąpiono ekologicznymi diodami LED.

Stołówka firmowa

Od 2011 roku stołówka firmowa ARTE GEIE prowadzi silną politykę na rzecz zrównoważonej gastronomii. 50% owoców i warzyw, a także wołowiny i jaj wykorzystywanych do przygotowania posiłków pochodzi z ekologicznej i lokalnej produkcji. 50% ryb pochodzi z francuskiego zrównoważonego rybołówstwa. 70% produktów dostarczanych jest przez małych lokalnych producentów z regionu Alzacji. Preferowane są produkty świeże i sezonowe. Stołówka jest również zaangażowana w odzyskiwanie odpadów organicznych i walkę z marnotrawieniem żywności.

W latach 2014-2015 telewizja ARTE przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia zainicjowanego przez Euroaglomerację Strasburga w zakresie warki z marnotrawieniem żywności. Na początku programu wyspecjalizowana firma doradcza przeprowadziła audyt, identyfikując główne źródła odpadów żywnościowych. Następnie wspierała ona ARTE w zakresie zaprojektowania działań mających na celu zmniejszenie ich ilości. Pozwoliło to na znaczną redukcję ilości marnowanej żywności. Średnia ilość wyrzucanej żywności na jeden posiłek i na jedną osobę spadła ze 150 do 80 g. Przy średniej ilości 350 wydawanych posiłków stanowi to 28 kg odpadów dziennie, co wpływa bezpośrednio na koszty przetwarzania bioodpadów.

Ponadto od listopada 2018 roku stołówka firmowa stosuje politykę „zero plastiku”. W związku z tym butelki wykonane z PET zostały zastąpione butelkami zwrotnymi, a automaty nie wydają już kubków jednorazowych.

Transport / mobilność

Zgodnie z wymogami art. 51 ustawy z dnia 17 sierpnia 2015 r. o transformacji energetycznej na rzecz zielonego wzrostu, kanał ARTE wprowadził plan mobilności.

ARTE wdraża aktywną politykę zachęt dla „przyjaznej środowisku mobilności” w celu ograniczenia przejazdów samochodowych. Od 2011 r. bierze udział w konkursie „Do pracy rowerem” organizowanym przez stowarzyszenie Cadr67 i Euroaglomerację Strasburga, w którym wielokrotnie zdobywał pierwszą nagrodę. Pracownicy korzystają z zadaszonego parkingu rowerowego, corocznego przeglądu swoich rowerów oraz floty pięciu rowerów tradycyjnych i pięciu rowerów elektrycznych, które są do ich dyspozycji.

W 2013 roku, dzięki partnerstwu z miastem Strasburg i siecią Citiz, przed budynkiem zainstalowano stację carsharingu, która zastąpiła firmową flotę pojazdów.

Dla pracowników korzystających z pojazdów elektrycznych zainstalowano cztery stacje ładowania.

Na antenie

W ofercie programowej ARTE problematyka środowiskowa regularnie znajduje się w centrum refleksji. Oto kilka przykładów:

 • „Arctique – Une odyssée sous les glaces” – film dokumentalny podążający śladami lodowych płetwonurków, ukazujący zapierające dech w piersiach piękno arktycznych lodowców i zamieszkującej je fauny (SWR – 2019)
 • „Człowiek przejadł Ziemię” – dokument ukazujący pościg za rozwojem, od rewolucji przemysłowej po dzień dzisiejszy, który doprowadził do nastania Ery Człowieka i ciągłego niszczenia naszej planety (ARTE France – 2019)
 • „Vers un monde sans oiseaux ?” (Świat bez ptaków?), dokument o gatunkach, które możemy jeszcze uratować. Jak intensywna monokultura i pestycydy niszczą populację ptaków polnych. (Doclights/NDR – 2019)
 • „Sauvons nos forêts” (Ratujmy nasze lasy), seria dokumentalna na temat kobiet i mężczyzn, którzy mobilizują się, by ratować zagrożone europejskie lasy. (WDR – 2019)
 • „L’Europe à la reconquête de la biodiversité” (Europa na ratunek bioróżnorodności), film dokumentalny na temat ponownego wprowadzenia gatunków dzikich ssaków jako sposobu na odtworzenie zagrożonych ekosystemów. (ARTE France – 2018)
 • „Les défis d’une autre agriculture” – świadectwa francuskich i niemieckich rolników, którzy zastanawiają się nad możliwością przywrócenia rolnictwa będącego alternatywą w stosunku do modelu przemysłowego (SWR – 2018)
 • Woda, nowe „niebieskie złoto”, reportaż śledczy na temat gigantów finansowych walczących o przejęcie rynku wody, nowego „niebieskiego złota” (ARTE France – 2018)
 • „Manger autrement – l’expérimentation” (Jedzmy inaczej – eksperyment), film dokumentalny, który bierze pod lupę to, co znajduje się na naszych talerzach, wskazując na potrzebę jedzenia w inny sposób. (ORF / ARTE G.E.I.E – 2018)
 • „Plastic partout!” – reportaż w sprawie zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających z globalnego zanieczyszczenia plastikiem (ZDF – 2017)
 • „Nomades des mers, les escales de l’innovation” – serial dokumentalny śledzący podróż inżyniera Corentina de Chatelperrona, który wyruszył w rejs dookoła świata w poszukiwaniu możliwości oferowanych przez low-tech (ARTE France – 2016)
 • „La cuisine anti-gaspi” serial dokumentalny, w którym dziennikarz David Gross podróżuje po Europie w walce z marnotrawstwem żywności (SWR – 2015)
 • „Les îles du futur” – serial dokumentalny i interaktywna gra mające na celu odkrycie pięciu wysp, które podjęły wyzwanie uzyskania niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie siły żywiołów (ARTE – 2015)
 • „Le sable – Enquête sur une disparition” – śledztwo ekologiczne ujawniające zagrożenie dla piasku, istotnego zasobu, który coraz częściej pada ofiarą rabunkowego wykorzystania dla celów budownictwa betonowego (ARTE France – 2013)
 • „Planète Alu” – dokument poświęcony aluminium i ryzyku toksycznemu związanemu z tym materiałem (ZDF – 2013)
 • „Świat według Monsanto”, „Trucizna nasza powszednia” i „Plony przyszłości”, nagradzana trylogia Marie-Monique Robin poświęcona przemysłowi rolno-spożywczemu (ARTE France – 2007/2010/2012)

Ponadto ARTE emituje wiele programów specjalnych: dzień dla klimatu (14 września 2019 r.), wieczór „Thema” poświęcony wzrostowi gospodarczemu i jego konsekwencjom dla środowiska (17 września 2019 r.), programy skupiające się na temacie nowych rodzajów rolnictwa (marzec 2019 r.) itp.

>> Zobacz wszystkie programy poświęcone tematowi natury i środowiska


Data:

2 czerwca 2022