ARTE

Projekt „ Tandem " obejmuje różnego rodzaju koprodukcje francusko-niemieckie filmów fabularnych

Styczeń 2015

[caption id="attachment_56309" align="alignleft" width="195"]Projet Tandem: Mon cher petit village & Le jour de vérité [/caption] System „Tandem” skupia grupę producentów, reżyserów i autorów wokół wspólnego tematu. Ich praca artystyczna i twórcza jest inspiracją dla zbiorowej wyobraźni i wzbogaca wizję dalszych kierunków  współpracy. Pierwsza edycja dotyczyła tematyki energetyki jądrowej. Idea „Tandemu” powstała we wrześniu 2013 r. z okazji 50. Rocznicy Traktatu Elizejskiego. Ta forma współpracy finansowana jest po połowie przez  ARTE France et ARTE Deutschland i ma na celu  promowanie i zachętę do koprodukcji francusko-niemieckich filmów fabularnych. Jest ona symbolem woli politycznej towarzyszącej rozwojowi kinematografii, w myśl tzw. „Wielkiego Porozumienia” zawartego w 1996 r. między ARTE i dwiema stacjami niemieckiej telewizji publicznej ARD i ZDF oraz mini-traktatu podpisanego przez Francję i Niemcy w 2001 r.