ARTE

Wyłączenie sygnału analogowego we Francji

Listopad 2011

2011 Le Siege d'ARTE à Strasbourg Wyłączeniu sygnału analogowego we Francji. Po wyłączeniu sygnału analogowego w Niemczech w kwietniu 2012 r. w obydwu krajach programy nadawane są za pośrednictwem technologii cyfrowej.