ARTE

Nicolas Seydoux i Thomas Bellut, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ARTE GEIE

Styczeń 2016

Nicolas Seydoux, Prezes Gaumont oraz  Thomas Bellut, Prezes drugiej publicznej stacji ZDF objęli funkcje odpowiednio Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia ARTE GEIE.


Data:

4 września 2018