Struktura ARTE

Kto się czym zajmuje?

Kulisy ARTE

Program Karambolage wszedł do siedziby ARTE w Strasbourgu by zrozumieć jak działa ten francusko-niemiecki kanał.

Jedna centrala i dwa ośrodki

ARTE GEIE, ARTE France i ARTE Deutschland

Centrala ARTE GEIE w Strasburgu zajmuje się planowaniem programów i ich rozpowszechnianiem. Ośrodki ARTE France w Paryżu i ARTE Deutschland w Baden-Baden współfinansują GEIE i dostarczają większość programów.

Struktura organizacyjna

Do pobrania po angielsku

Grupa ARTE i jej organy decyzyjne

 

Centrala ARTE GEIE

Z siedzibą w Strasburgu

ARTE jest Europejskim Ugrupowaniem Interesów Gospodarczych (EUIG) składającym się i finansowanym przez dwa ośrodki, francuski i niemiecki, zajmujące się wydawaniem i dystrybucją programów: ARTE France w Paryżu i ARTE Deutschland w Baden-Baden, których przedstawiciele zasiadają w organach decyzyjnych.

Siedziba

w Strasburgu

Na granicy francusko-niemieckiej, w Dzielnicy Europejskiej

Rada Zarządzająca

ARTE GEIE

Kieruje pracą kanału na co dzień i regularnie składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu

Peter Boudgoust

Prezes ARTE GEIE

Anne Durupty

Wiceprezes ARTE GEIE

Alain Le Diberder

Dyrektor Programowy, Członek Rady Zarządzającej i Przewodniczący Rady Programowej

Emmanuel Suard

Dyrektor Zarządzający i Członek Rady Zarządzającej ARTE GEIE

Zgromadzenie Ogólne

ARTE GEIE

Nakreśla główne kierunki działalności kanału, zatwierdza budżet, powołuje Radę Zarządzającą i kierowników działów w ARTE GEIE.

Nicolas Seydoux

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ARTE GEIE

Dr Thomas Bellut

Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia ARTE GEIE

Rada Programowa

Alain Le Diberder, Przewodniczący

Określa linię wydawniczą ARTE i opracowuje ramy programowe, które zatwierdza Walne Zgromadzenie.

Komitet Doradczy ds. Programów

Bernard Faivre d'Arcier i Eva Hubert, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca

Doradza Radzie Zarządzającej i Walnemu Zgromadzeniu w kwestiach programowych

Finansowanie

ARTE GEIE

ARTE jest finansowana w 95% z podatków na publiczne radio i telewizję we Francji i w Niemczech.

 

Ośrodek niemiecki ARTE DEUTSCHLAND

ARTE Deutschland TV GmbH, Baden-Baden

Ośrodek niemiecki

ARTE Deutschland TV GmbH

Z siedzibą w Baden-Baden, ARTE Deutschland koordynuje niemiecki wkład w tworzenie programów

Dr Markus Nievelstein

Dyrektor Zarządzający ARTE Deutschland i Koordynatora ARTE w publicznej telewizji ARD

Wolfgang Bergmann

Dyrektor Zarządzający ARTE Deutschland i Koordynatora ARTE w publicznej telewizji ZDF

Walne Zgromadzenie

ARTE Deutschland

Przewodniczący: Lutz Marmor, Wiceprzewodniczący: Dr Thomas Bellut

Komitet Doradczy ds. Programów

ARTE Deutschland

Przewodniczący: Dr Michael-Andreas Butz, Wiceprzewodniczący: Dr Thomas Wurzel

Akcjonariusze ARD et ZDF

i koordynatorzy ARTE

Akcjonariuszami ośrodka niemieckiego są publiczne kanały ARD i ZDF. Struktura ośrodka niemieckiego odzwierciedla federalną strukturę publicznego sektora audiowizualnego w Niemczech

 

Ośrodek francuski ARTE FRANCE

ARTE France, Paryż

Ośrodek francuski

ARTE France i oddziały "Cinéma" i "Développement"

Z siedzibą w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem

Organy decyzyjne

Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie ARTE France

Véronique Cayla

Prezes ARTE France

Anne Durupty

Dyrektor Generalna

Bruno Patino

Dyrektor Wydawniczy

Olivier Guillemot

Dyrektor ds. Zarządzania i Koordynacji

 

Europejscy partnerzy

Umowy z innymi kanałami publicznymi w Europie

9 PARTNERZY

9 razy więcej punktów widzenia, 9 razy więcej horyzontów, 9 razy więcej kultury, 9 razy więcej historii

Umowy partnerskie z innymi kanałami publicznymi w Europie świadczą o chęci ARTE do produkcji i rozpowszechniania programów będących odzwierciedleniem europejskiej kreatywności i różnorodności, zgodnie z umową założycielską i otwartością przyświecającą tworzeniu ARTE. 

Poza tym, ARTE jest koproducentem projektów filmowych w ramach współpracy ze stacjami publicznymi z całego świata, m.in. z amerykańską stacją PBS, z którą będzie wspólnie
produkowało filmy dokumentalne.

Umowy współpracy

Koprodukcje i członkostwo w Radzie Programowej ARTE w charakterze doradczym

Umowy stowarzyszeniowe

Koprodukcje, wymiana produkcji własnych i członkostwo w organach decyzyjnych ARTE w charakterze doradczym