ARTE

ARTE rozszerza sieć partnerstw w Europie

ARTE rozszerza swoje partnerstwo z fińskim publicznym kanałem radiowo-telewizyjnym YLE, a także nawiązuje współpracę z Film Fund Luxembourg, luksemburskim funduszem państwowym wspierającym produkcje audiowizualne.


Data:

27 grudnia 2018