ARTE

ARTE rozszerza sieć partnerstw w Europie

ARTE rozszerza swoje partnerstwo z fińskim publicznym kanałem radiowo-telewizyjnym YLE, a także nawiązuje współpracę z Film Fund Luxembourg, luksemburskim funduszem państwowym wspierającym produkcje audiowizualne.