ARTE

Stopka

Wydawca

ARTE GEIE
Siedziba:
4 quai du Chanoine Winterer
67000 Strasbourg, Francja

Tél.: +33 3 90 14 22 22
Faks: +33 3 90 14 22 00

RCS STRASBOURG SIREN 382 865 624

Kierownik publikacji: Peter Boudgoust

Dyrektor programowy: Bernd Mütter

Z-ca dyrektora programowego, kierownik stacji/programowania treści internetowych: Emmanuel Tourpe

Hosting:
Sdv Plurimedia S.A.
15, rue de la Nuée bleue
67000 Strasbourg, Francja
Tel. : +33 3 88 75 80 50

 

 

 

 


Data:

5 marca 2019