ARTE

Stopka

Wydawca

ARTE GEIE
Siedziba: 4 quai du Chanoine Winterer 67000 Strasbourg
RCS STRASBOURG SIREN 382 865 624
Tél.: (+33) 3 88 14 22 22
Faks: (+33) 3 88 14 22 00

Kierownik publikacji: Peter Boudgoust
Dyrektor programowy: Bernd Mütter
Z-ca dyrektora programowego, kierownik stacji/programowania treści internetowych: Emmanuel Tourpe
Hosting

Sdv Plurimedia S.A.
15, rue de la Nuée bleue
67000 Strasbourg, Francja
Tel. : (+33) 3 88 75 80 50
__________________________________________

ARTE GEIE

Kierownik publikacji cyfrowych: Alexander Knetig
Kierownik działu publikacji cyfrowych: Marie-Sophie Keller

__________________________________________

ARTE FRANCE

Dyrektor ARTE France Développement: Marie-Laure Lesage
Dyrektor działu internetowego ARTE France: Gilles Freissinier
Webdocs : Marianne Lévy-Leblond (menedżer)

__________________________________________

ARTE DEUTSCHLAND

Menedżer: Thomas M. Salb