ARTE

The European Collection

Europejskie filmy dokumentalne, reportaże i magazyny dostępne bezpłatnie

Pięciu partnerów, pięć języków i jedna wspólna misja The European Collection powstała dzięki połączeniu sił ARTE, ARD, ZDF, France Télévisions i SRG SSR, które oferują wspólny wybór treści odnoszących się do aktualnych wydarzeń, tematyki politycznej i społecznej.

 

Wgląd w tematy, które są ważne dla Europejczyków

Jak nasi europejscy sąsiedzi postrzegają ważne i wymagające pilnych działań wyzwania, przed którymi stoją nasze społeczeństwa? Które kwestie szczególnie ich interesują? Zrównoważony rozwój, systemy opieki zdrowotnej czy sytuacja gospodarcza w Europie to przykłady tematów, do których odkrycia zapraszamy w ramach The European Collection, oferującej europejski punkt widzenia na współczesne zagadnienia.Wspólny katalog dostępny w Europie oferuje bezpłatnie w pięciu językach (francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim i włoskim) filmy dokumentalne, reportaże i produkcje internetowe, które znaleźć można w ofertach cyfrowych naszych partnerów (na stronach internetowych, w aplikacjach, w ofercie Smart-TV).

Kontekst

The European Collection łączy dwa poziomy refleksji. Pierwszym jest współpraca na szczeblu francusko-niemieckim, w ramach której podpisano 22 stycznia 2019 r. traktat z Akwizgranu, którego art. 9 przewiduje utworzenie francusko-niemieckiej platformy cyfrowej. Drugi szczebel, to poziom europejski, a w szczególności projekt infrastrukturalny European Open Media Space, koordynowany przez Europejską Unię Nadawców, który ma na celu zagwarantowanie europejskiej suwerenności cyfrowej poprzez ustanowienie otwartego europejskiego ekosystemu.

Finansowanie 

“Miękka premiera” pierwszej wersji The European Collection w 2020 roku stała się możliwa dzięki współfinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Unii Europejskiej MEDIA – Kreatywna Europa. W 2021 roku inicjatywa ta będzie rozwijana w ramach projektu „Towards a European public Sphere: Multilingual programmes from across Europe“  w ramach budżetu Działań multimedialnych we współpracy z Europejską Unią Nadawców (EBU).

Projekt opiera się na istniejących treściach i nie wymaga dodatkowego finansowania krajowego. Przyznane fundusze europejskie nie są przeznaczone na finansowanie produkcji treści. Mają one jedynie wspierać rozpowszechnianie już istniejących programów w Europie w szczególności poprzez tworzenie napisów i tłumaczenie ich na dodatkowe języki.