ARTE

Siedziba ARTE w Strasburgu

Siedziba ARTE mieści się w Strasburgu, blisko granicy francusko-niemieckiej, w Dzielnicy Europejskiej, niedaleko Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to symbol przyjaźni francusko-niemieckiej, a także europejskiej misji ARTE i szczególnego miejsca, jakie zajmuje w europejskim krajobrazie audiowizualnym.