ARTE

Równouprawnienie w ARTE

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i seksizmu

Zaangażowanie ARTE w zakresie równouprawnienia zawodowego, zwalczania przemocy wobec kobiet i seksizmu odzwierciedla się zarówno na poziomie przedsiębiorczym jak i w programie ARTE. Stosujemy następujące, konkretne działania:

Aktywne wspieranie zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn:

Ten aspekt polityki kadrowej jest realizowany według wytycznych danego kraju: w ARTE Deutschland według prawa niemieckiego, a w ARTE GEIE i w ARTE France według prawa francuskiego.

Stosowane działania dotyczą wynagrodzeń, nominacji i awansów. Kanał wspiera kobiety pracujące w ARTE w sposób proaktywny. W ramach umów zawartych ze związkami zawodowymi o zawodowym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn samozobowiązanie się dotyczy – oprócz celu zbliżenia się do parytetu płci na stanowiskach kierowniczych – między innymi dostępu kobiet do długich szkoleń, także w trybie online i zaocznym, i rozbudowy pracy zdalnej w celu polepszenia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

W zakresie wynagrodzenia pracowników francuskie prawo nakazuje przedsiębiorstwom zatrudniającym ponad 50 osób – w celu zlikwidowania nieuzasadnionej nierówności zarobkowej i w celu realizacji zasady „jednakowa pensja za jednakową pracę” – co roku samoocenę pod kontem zawodowego równouprawnienia. W tym celu został stworzony wskaźnik równouprawnienia. W ARTE wskaźnik przedstawiał się w 2023 roku w następujący sposób:

wskaźnik równouprawnienia ARTE GEIE: 99/100
wskaźnik równouprawnienia ARTE France: 99/100

 

Zwalczanie molestowania seksualnego i seksizmu:

ARTE GEIE oraz ARTE France podpisały wraz z dwudziestoma innymi publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami medialnymi kodeks postępowania, opracowany przez francuskie stowarzyszenie « Pour les femmes dans les médias » (Dla kobiet pracujących w mediach), o zwalczaniu molestowania seksualnego i seksizmu. Podpisując tę kartę ARTE zobowiązało się między innymi do:

 1. informowania kobiet zatrudnionych w ARTE, czym jest molestowanie seksualne i seksistowskie zachowania i w jaki sposób są karane;
 2. stworzenia punktu pomocy dla ofiar i świadków niedozwolonych zachowań;
 3. dzielenia się z pozostałymi przedsiębiorstwami medialnymi, które podpisały kartę, metodami prowadzącymi do sukcesu.

 

Wprowadzenie instrumentów mających na celu promowanie parytetu płci i obecności kobiet w programach:

 • Komitet wybierający filmy fabularne wyświetlane przez ARTE Francja składa się z równej ilości kobiet i mężczyzn, a szczególną uwagę zwraca się na to, aby zwiększyć odsetek kobiet wśród autorów i autorek oraz reżyserów i reżyserek.
 • ARTE zobowiązało się zwracać uwagę na lepszą równowagę płci wśród gości, którzy są zapraszani jako eksperci i ekspertki do studia w ramach programów telewizyjnych, a także wśród autorów i autorek programów ARTE.
 • Program europejskiego festiwalu filmowego online, ARTE Kino Festival, jest układany ściśle według parytetu płci. Poza tym ARTE wspiera akcje #5050×2020 dotyczące zwiększenia równouprawnienia i różnorodności w branży filmowej.
 • Główne wiadomości dzienne są prezentowane przez kobiety:
  • «ARTE Journal» prowadzą na zmianę Kady Adoum-Douass, Rebecca Donauer, Meline Freda, Annette Gerlach, Nazan Gökdemir, Marie Labory, Dorothée Haffner, Carolyn Höfchen, Anja Waltereit i Damien Wanner;
  • «28 minut» prowadzi, w ciągu tygodnia, Elisabeth Quin, a w weekendy Renaud Dély.
 • Kobiety stanowią ogółem większość w programach ARTE:
  • «Na rewersie mapy» prowadzi, od śmierci Jeana-Christophe’a Victora, kultowego założyciela programu, Émilie Aubry;
  • «Zaproszenie do podróży» prowadzi Linda Lorin;
  • «Thema» prowadzą Émilie Aubry, Andrea Fies i Thomas Kausch;
  • «ARTE Reportage» prowadzą Andrea Fies i William Irigoyen;
  • «Vox Pop» prowadzi od jesieni 2018 r. Nora Hamadi;
  • «ARTE Journal Junior» prowadzą na zmianę trzy kobiety i dwóch mężczyzn (Jakob Groth, Dorothée Haffner, Stefanie Hintzmann, Magali Kreuzer i Frank Rauschendorf);
  • «Kreatur», czyli feministyczny program online wyświetlany co kwartał, prowadzą Marie Labory i Rebecca Donauer.

 

ARTE dba o stałe zaangażowanie wobec autorek i autorów, reżyserek i reżyserów oraz producentek i producentów, których filmy zwracają uwagę na warunki życia kobiet we wszystkich krajach świata zwalczając tym samym utarte i stereotypowe opinie:

 • O tym zaangażowaniu świadczą między innymi nagrody filmowe przyznane niedawno koprodukcjom ARTE: Maren Ade (za film Toni Erdmann: Europejska Nagroda Filmowa 2016), Maryam Ebrahimi (za film Stronger Than A Bullet: nagroda FIPA d‘or 2018 na Międzynarodowym Festiwalu Audiowizualnym FIPA), Virginie Sauveur (za film Zeit des Aufbruchs (Czas wyruszyć): nagroda publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Audiowizualnym FIPA oraz nagroda Pyrénées d’Or za najlepszy film telewizyjny na Festiwalu Twórczości Telewizyjnej w Luchon), Ruth Zylberman (za film Die Kinder aus der Rue Saint-Maur (Dzieci z ulicy Saint-Maur): szczególna wzmianka na Międzynarodowym Festiwalu Audiowizualnym FIPA 2018 oraz nagroda Pyrénées d’Or za najlepszy film dokumentalny na Festiwalu Twórczości Telewizyjnej w Luchon), Barbara Miller (za film Kobieca (nie)przyjemność: austriacka nagroda telewizyjna Romy za najlepszy film dokumentalny 2019) oraz Agnés Varda (za film Twarze, plaże: Oscar honorowy).
 • Kobiety są też często protagonistkami naszych programów, np. w Ukradzione córki: Porwane przez Boko Haram Gemmy Atwal o cierpieniu Nigeryjek. Także inne filmy dokumentalne ARTE kwestionują opinię społeczeństwa na temat roli kobiet, np. Kinderlos, meine Wahl (Bezdzietna z wyboru) reżyserki Colombe Schneck, albo poruszają temat przemocy w małżeństwie jak Private Violence reżyserki Cynthii Hill.
  ARTE przedstawia także pozytywne perspektywy, np. w filmie dokumentalnym Ich will! Frauen im Topmanagement (Tak, chcę! Kobiety na najwyższych stanowiskach menedżerskich) reżyserki Marity Neher o karierze trzech menedżerek. Inny przykład to Rachels Rettungsdienst – Ultraorthodoxe Jüdinnen im Einsatz (Pogotowie Rachel: ultraortodoksyjne Żydówki w akcji) reżyserki Pauli Eiselt o historii Nowojorczanki przeciwstawiającej się patriarchalnym strukturom swojej wspólnoty chasydzkiej.
 • Kobiet nie brakuje także w filmach fabularnych i serialach: Manon, 20 Jahre (Manon, 20 lat) opisuje drogę życiową młodej kobiety po wyjściu z zakładu poprawczego. Protagonistką serialu Tajemnice Laketop jest – także w drugim sezonie – detektyw Robin. Serial internetowy Loulou (Lulu) opowiada o poruszającym życiu 29-letniej Paryżanki. A drugi sezon serialu Bankowa gra producentki Lisy Blumenberg, która jest także pomysłodawczynią serialu, jest w trakcie nagrań.
 • Wśród filmów fabularnych warto wymienić między innymi film pod tytułem Mustang reżyserki Deniz Gamze Ergüven o oporze pięciu sióstr przeciwko patriarchatowi w prowincjonalnej, tureckiej wiosce oraz film pod tytułem 3 dni w Quiberon reżyserki Emily Atef przedstawiający portret Romy Schneider.

Data:

28 lutego 2024