ARTE

Rada Programowa

ARTE GEIE

Rada Programowa określa linię redakcyjną ARTE i ustala ramówkę, która jest następnie przedkładana Zgromadzeniu Ogólnemu.

Rada Programowa spotyka się raz w miesiącu w Strasburgu w celu dokonania wyboru programów zaproponowanych przez ośrodki ARTE i podjęcia decyzji o ich zaprogramowaniu. W skład Rady Programowej wchodzi czterech kierowników ARTE GEIE, w tym dyrektor ds. programów, który przewodniczy Radzie Programowej, a także dwóch przedstawicieli ośrodka francuskiego i niemieckiego oraz po jednym przedstawicielu każdego ze stowarzyszonych partnerów, którzy zasiadają w Radzie w charakterze doradczym. W zależności od omawianych tematów na posiedzenia Rady Programowej zapraszani są również inni partnerzy europejscy.

ARTE France i ARTE Deutschland dostarczają po 40% programów, pozostałe 20% pochodzi od ARTE GEIE i partnerów europejskich. Ośrodki są odpowiedzialne za opracowanie propozycji programowych, a następnie dostarczenie ARTE GEIE programów wybranych przez Radę Programową, które będą następnie nadawane ze Strasburga.


Data:

25 kwietnia 2019