ARTE

Ośrodek niemiecki, ARTE Deutschland TV GmbH

Akcjonariusze: ARD (50%) i ZDF (50%)

ARTE Deutschland to niemiecki ośrodek redakcji i produkcji programów z siedzibą w Baden-Baden. Finansuje on i kontroluje działalność ARTE GEIE wraz z francuskim ośrodkiem ARTE France, a także reprezentuje swoje interesy w organach decyzyjnych ARTE GEIE. ARTE Deutschland składa propozycje programowe i dostarcza programy, które po zatwierdzeniu przez Radę Programową nadawane są ze Strasburga.

Głównym zadaniem ARTE Deutschland jest koordynacja programów (telewizyjnych i internetowych) pochodzących z Niemiec oraz związanych z nimi umów. Niemiecki ośrodek jest reprezentowany w Radzie Programowej i w Radzie Zarządzającej przez swoich dyrektorów zarządzających. ARTE Deutschland jest również głównym rozmówcą niemieckiej Komisji ds. oceny potrzeb finansowych nadawców publicznych („KEF”) zarówno w ramach procesu oceny, jak i we wstępnych dyskusjach grup roboczych.

Ponadto ARTE Deutschland odpowiada za promowanie programów na terenie Niemiec oraz monitorowanie i rozwój partnerstw w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, sztuki i sektora audiowizualnego. W obszarze multimediów ARTE Deutschland odpowiada we współpracy ze swoimi udziałowcami za treści redakcyjne i sekcje strony internetowej kanału. Wraz z ARTE France ośrodek ARTE Deutschland jest również odpowiedzialny za nadzór organizacyjny i redakcyjny nad programami nadawanymi w streamingu na ARTE Concert, platformie poświęconej koncertom i sztukom widowiskowym. We wszystkich swoich działaniach ARTE Deutschland dąży do wzmocnienia francusko-niemieckiej i europejskiej tożsamości ARTE.


Data:

25 kwietnia 2019