ARTE

Francuski członek ARTE: ARTE France

Jego akcjonariuszami są: Telewizja Francuska (45 proc.), Państwo Francuskie (25 proc.), Francuskie Radio (15 proc.) oraz instytut INA* (15 proc.)

Jako centralny ośrodek redakcji i produkcji programów ARTE France jest położone niedaleko Paryża, w Issy-Les-Moulineaux. Wspólnie z ARTE Deutschland finansuje i kontroluje ono działalność siedziby ARTE w Sztrasburgu, a także przedstawia dotyczące je kwestie organom decyzyjnym ARTE GEIE. Jego zadaniem jest również proponowanie i dostarczanie programów do zatwierdzenia przez Radę Programową. Następnie programy są nadawane ze Sztrasburga. W ramach zakresu tych działań ARTE France zajmuje się produkcją, koprodukcją i zakupem programów dla ARTE, koncentrując się głównie na promowaniu filmów wysokiej jakości. Swoimi zleceniami ARTE France wspiera sieć niezależnych producentów, a swoimi koprodukcjami zapewnia sobie kluczowe miejsce w branży filmowo-telewizyjnej, zarówno we Francji jak i w Europie. ARTE France jest akcjonariuszem francuskiej stacji telewizyjnej TV5 Monde oraz partnerem kanadyjskiego kanału kulturalnego Ici ARTV. Na zasadzie współpracy ARTE France udostępnia swoje programy wyżej wymienionym i innym kanałom, zwiększając w ten sposób dystrybucję swoich programów na całym świecie.

Spółki zależne

ARTE France utworzyło dwie spółki zależne: wytwórnię filmową ARTE France Cinéma oraz wydawnictwo audiowizualne ARTE France Développement, zajmujące się przede wszystkim marketingiem książek oraz płyt DVD marki ARTE Éditions.

 


Data:

25 kwietnia 2019