ARTE

Komitet Doradczy ds. Programów ARTE Deutschland

Przewodniczący: Helmut Rau i Richard Meng

Komitet Doradczy ds. Programów ARTE Deutschland składa się z przedstawicieli niemieckiej kultury, z których połowa mianowana jest przez Radę Nadzorczą lub „Rundfunkrat” każdego z kanałów ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), a połowa przez ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).

Komitet spotyka się cztery razy do roku i doradza Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu ARTE Deutschland w sprawach programowych. Co 18 miesięcy kierownictwo Komitetu składa sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu ARTE Deutschland.


Data:

25 kwietnia 2019