ARTE

Wsparcie dla projektów niekomercyjnych (np. charytatywnych)

  • Z wielką przyjemnością wspieralibyśmy projekty takie jak ten. Telewizja ARTE jest jednak finansowana ze środków publicznych poprzez francuskie i niemieckie opłaty abonamentowe. Nasz budżet jest więc przeznaczony wyłącznie na finansowanie projektów audiowizualnych.
    Niemniej jednak życzymy Państwu i Państwa projektowi wszelkich sukcesów.