Propozycje

 • Większość naszych programów dostarczana jest przez ARTE Deutschland i ARTE France oraz instytucje partnerskie. Dlatego też zalecamy przesyłanie propozycji do jednego z tych podmiotów, lub bezpośrednio do krajowych nadawców ARD i ZDF.

  Niemcy:
  Tutaj znajdziesz listę koordynatorów.

  Francja:
  Tutaj znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do przedłożenia propozycji naszym francuskim partnerom. Strona dostępna jest wyłącznie w języku francuskim.

 • Większość naszych programów dostarczana jest przez ARTE Deutschland i ARTE France oraz instytucje partnerskie. Dlatego też zalecamy przesłanie propozycji do jednego z tych podmiotów, lub bezpośrednio do krajowych nadawców ARD i ZDF.

  Niemcy:
  Tutaj znajdziesz listę koordynatorów.

  Francja:
  Tutaj znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do przedłożenia propozycji naszym francuskim partnerom. Strona dostępna jest wyłącznie w języku francuskim.

 • Aby złożyć propozycję w odniesieniu do programu „Tracks”, prosimy skontaktować się bezpośrednio z jednym z producentów programu:

  Program33
  info@program33.com

  Kobalt Productions GmbH
  produktion@kobalt.de

  SMP Signed Media
  info@signed-media.de

 • Przekaż nam swoje propozycje bądź sugestie poprzez formularz kontaktowy (dostępny w języku francuskim).