Modemy ADSL / Internet światłowodowy/ Set Top Box

  • Wszyscy operatorzy ADSL umożliwiają podłączenie odbiornika telewizyjnego do Internetu.