ARTE

Informacje ogólne

 • Telewizja ARTE została utworzona 02.10.1990 r. na mocy traktatu międzyrządowego między Niemcami a Francją i w związku z tym nie jest związana żadną umową o świadczenie usług nadawczych na szczeblu krajowym. Akcjonariusze, ARTE France i ARTE Deutschland, posiadają po 50% udziałów w kapitale ARTE. Nadawca podlega nadzorowi i kontroli jedynie ze strony swoich udziałowców „z wyłączeniem ingerencji ze strony organów publicznych, w tym niezależnych organów odpowiedzialnych za regulację działalności nadawczej w kraju siedziby statutowej” (art. 1 wyżej wymienionego traktatu). Wytyczne ARTE opierają się na zasadach zawartych w międzypaństwowej umowie w sprawie nadawania, ale z podanych powyżej powodów mogą również od nich odbiegać.

 • Niemieckie państwowe organy ds. mediów odpowiedzialne są za tworzenie, rozwój i licencjonowanie prywatnych nadawców w Niemczech oraz sprawowanie nad nimi kontroli. ARTE, jako nadawca publiczny z siedzibą we Francji, zasadniczo nie podlega niemieckim państwowym organom ds. mediów. Jedyny bezpośredni kontakt dotyczy roli tych organów w przydzielaniu programów w sieciach kablowych. Państwowe organy ds. mediów, działając zgodnie z właściwymi ustawami odnoszącymi się do mediów i nadawców publicznych, określają, które programy mają pierwszeństwo nadawania w sieciach kablowych poszczególnych krajów związkowych. Ponieważ telewizja ARTE ma w Niemczech status programu transmitowanego obowiązkowo, państwowe organy ds. mediów zapewniają jej obecność we wszystkich sieciach kablowych.

 • Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o finansowaniu ARTE.

 • Niestety ze względów bezpieczeństwa możemy zaakceptować jedynie niewielką liczbę wniosków o wizytę w ARTE, ponieważ nie posiadamy ani odpowiedniego działu, ani niezbędnych pomieszczeń, aby przyjmować odwiedzających.

  Jedynie grupy, które są bezpośrednio związane z branżą telewizyjną, mogą zostać przyjęte w bardzo ograniczonym zakresie.

  Jeśli Państwa grupa spełnia ten warunek, prosimy o przesłanie wniosku na adres: visit@arte.tv.

 • Tutaj uzyskasz informacje o nadawcy ARTE, jego strukturach, celach, treściach i o wiele więcej.

 • ARTE nie nadaje żadnych reklam w klasycznym tego słowa znaczeniu. Artykuły 19 ust. 2 i 7 ust. 3 umowy założycielskiej ARTE przewidują jednak partnerstwa jako możliwe źródło finansowania.
  Partnerstwa te polegają na wsparciu finansowym, lub materialnym poprzez realizację lub nadawanie programów promujących nazwę, wizerunek, markę, działania lub działalność osoby fizycznej lub prawnej lub grupy osób.