ARTE

Nauczyciele i uczniowie

Innowacyjna usługa wideo na życzenie dla celów edukacyjnych

Educ'ARTE udostępnia nauczycielom i ich uczniom, od szkoły podstawowej po liceum, katalog ponad 1000 programów wybranych spośród najlepszych materiałów oferowanych przez ARTE, z czego 85 % jest produkcji europejskiej, na przykład Na rewersie mapy, Karambolage, Xenius, Philosophie itd.

Nauczyciele mogą dobrać interesujące ich z edukacyjnego punktu widzenia materiały, które prezentowane są w podziale na przedmioty i poziom nauczania.

Chcemy, aby treści cyfrowe stały się dzięki temu projektowi wrotami do kultury dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia społecznego czy geograficznego.

Nasza misja

Wspieranie projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach, rozwój podejścia wielodyscyplinarnego i promowanie nauki języków obcych, umożliwienie lepszego zrozumienia świata, zachęcanie do legalnego korzystania z treści cyfrowych, promowanie edukacji kulturalnej i artystycznej, a także edukacji w zakresie środków przekazu i informacji.

>> Zapraszamy również do rubryki Programy dla młodzieży.

Nauczyciele i uczniowie

Nauczyciele i uczniowie mają nieograniczony dostęp do materiałów i mogą korzystać z nich we wszystkich miejscach poświęconych nauce: w klasie, w bibliotece szkolnej i w domu.

Dzięki prostym i dostosowanym do ich potrzeb narzędziom mogą również spersonalizować materiały poprzez wybór fragmentów i tworzenie kart z informacjami do zapamiętania, opatrzenie wideo notatkami lub dzielenie się materiałami między nauczycielami lub z uczniami.

Po francusku, niemiecku i angielsku

Z możliwością wyświetlania napisów. Inne języki, w szczególności język hiszpański, będą niedługo dostępne.

Dostępne na wszystkich ekranach

Z usługi można korzystać na komputerach, smartfonach i tabletach. Filmy dokumentalne można obejrzeć w streamingu lub ściągnąć.

W praktyce

Usługa Educ’ARTE dostępna jest w ramach abonamentu wykupionego przez szkołę lub samorząd lokalny.

Aby przetestować bezpłatnie tę usługę lub uzyskać kosztorys, prosimy pisać na adres: educarte@artefrance.fr