ARTE

Komitet Doradczy ds. Programów

ARTE GEIE

Komitet Doradczy ds. Programów doradza Radzie Zarządzającej i Zgromadzeniu Ogólnemu w sprawach programowych. W jego skład wchodzi po ośmiu przedstawicieli z Francji i Niemiec, będących ważnymi postaciami w życiu społecznym i kulturalnym swoich krajów. Stowarzyszeni partnerzy europejscy uczestniczą w pracach Komitetu w charakterze doradczym.