ARTE

Jobst Plog, Prezes - Jérôme Clément, Wiceprezes

1999 - 2002

Jobst Plog - Prezes NDR, który przedtem pełnił funkcję Przewodnczącego Walnego Zgromadzenia ARTE, zostaje mianowany Prezesem niemieckiego Komitetu Zarządzajacego ARTE GEIE. Natomiast Jérôme Clément - Prezes ARTE France zostaje Wiceprezesem.