ARTE

Po raz pierwszy projekcja filmu z audiodeskrypcją

Marzec 1996

1996-audiodescription ARTE emituje film z werbalnym, dźwiękowym opisem obrazu i treści wizualnych dla osób z dysfunkcją wzroku.