ARTE

Pięć „nowych” landów dołącza do ARTE

Listopad 1996

Tych pięć landów z byłej NRD przystępuje do dwustronnego Traktatu między Francją i Republiką Federalną Niemiec dot. utworzenia europejskiej stacji telewizji poświęconej tematyce kulturalnej.