ARTE

Wyłączenie sygnału analogowego w Niemczech

Kwiecień 2012

Régie de diffusion d'ARTE Wyłączeniu sygnału analogowego w Niemczech, podobnie jak miało to miejsce we Francji w 2011. W obydwu krajach programy nadawane są za pośrednictwem technologii cyfrowej.