ARTE

ARTE przyjmuje ton rozpoetyzowany

2001

Logo  ARTE  nabiera rozpoetyzowanego tonu, wyrażonego przez kolory czterech pór roku ( agencja Razorfish). Krótkie trzyczęściowe scenki prosto z życia codziennego, traktowane z lekkim humorem stanowią kontrapunkt i nadają świeżości i oddechu przy naturalnych odgłosach i dźwiękach w tle, takich jak bicie dzwonu, szczekanie psów, brzęk roweru, pluskanie deszczu, dźwięk muzyki i kończą się pod kątem 4° tak bardzo typowym dla ARTE.