24 lutego 2022 r. przejdzie do historii jako smutny dzień, w którym Rosja, najeżdżając Ukrainę, zakończyła pozimnowojenny pokój w Europie.

24 lutego 2022 r. przejdzie do historii jako smutny dzień, w którym Rosja, najeżdżając Ukrainę, zakończyła pozimnowojenny pokój w Europie.

Wszystkie wideo

30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego

30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego