Emotiko-nation

Dostępny do 02/09/2024

Emotikony są wszędzie. Wysyłamy ich ponad 5 mld dziennie na portalach społecznościowych. Proste, zabawne, animowane – są barometrem naszych nastrojów. Pozwalają nam porozumieć się z ludźmi na całym świecie. Wiedzą wszystko o naszych emocjach, ale co my wiemy o nich?

Dostępny do 02/09/2024

Emotikony są wszędzie. Wysyłamy ich ponad 5 mld dziennie na portalach społecznościowych. Proste, zabawne, animowane – są barometrem naszych nastrojów. Pozwalają nam porozumieć się z ludźmi na całym świecie. Wiedzą wszystko o naszych emocjach, ale co my wiemy o nich?

NotVisible