Długa droga do sprawiedliwości społecznej

Społeczeństwo| The European Collection

Nasza spójność społeczna w dużym stopniu zależy od tego, jak ludzie postrzegają nierówność społeczną – czy to dotyczy ubóstwa (dzieci), możliwości edukacyjnych, czy na przykład wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych. Kwestia sprawiedliwości i równych szans pojawia się także w świecie pracy, zwłaszcza w kontekście globalizacji i wpływu nowych nawyków konsumpcyjnych. Perspektywy młodych ludzi wciąż są często uwarunkowane środowiskiem społecznym.

Nasza spójność społeczna w dużym stopniu zależy od tego, jak ludzie postrzegają nierówność społeczną – czy to dotyczy ubóstwa (dzieci), możliwości edukacyjnych, czy na przykład wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych. Kwestia sprawiedliwości i równych szans pojawia się także w świecie pracy, zwłaszcza w kontekście globalizacji i wpływu nowych nawyków konsumpcyjnych. Perspektywy młodych ludzi wciąż są często uwarunkowane środowiskiem społecznym.

Wszystkie wideo

Podobne programy

Zobacz The European Collection Kolekcja

The European Collection