Wiele aspektów różnorodności

The European Collection

Jak nasze społeczeństwo traktuje różnorodność? W jakim stopniu pewne grupy osób podlegają ograniczeniom ze względu na ich warunki materialne, prawne, kulturowe, osobiste lub zdrowotne? W jaki sposób utrzymuje się lub przywraca ich partycypację społeczną poprzez ukierunkowane wsparcie? Badania, wykraczające poza granice, podnoszące na duchu historie, które dają do myślenia i dają nadzieję.

Jak nasze społeczeństwo traktuje różnorodność? W jakim stopniu pewne grupy osób podlegają ograniczeniom ze względu na ich warunki materialne, prawne, kulturowe, osobiste lub zdrowotne? W jaki sposób utrzymuje się lub przywraca ich partycypację społeczną poprzez ukierunkowane wsparcie? Badania, wykraczające poza granice, podnoszące na duchu historie, które dają do myślenia i dają nadzieję.

Wszystkie wideo

Transpłciowość w wojsku

Transpłciowość w wojsku

Re: Moja niepełnosprawność, moja siła

Re: Moja niepełnosprawność, moja siła

Kobiety za kierownicami ciężarówek

Kobiety za kierownicami ciężarówek