Migracja: Uchodźcy na świecie

Migracja: Uchodźcy na świecie

79,5 miliona uchodźców lub przesiedleńców na świecie – to zdumiewająca liczba, która wyłania się z najnowszego raportu UNHCR, agencji ONZ ds. uchodźców. Około 11 milionów z tych osób musiało opuścić swoje domy w ciągu ostatnich lat: uciekli przed wojną, przemocą, prześladowaniami politycznymi lub religijnymi. Ta kolekcja reportaży rzuca światło na sytuację uchodźców na całym świecie i zwraca uwagę na problemy i niebezpieczeństwa, z którymi się borykają.
79,5 miliona uchodźców lub przesiedleńców na świecie – to zdumiewająca liczba, która wyłania się z najnowszego raportu UNHCR, agencji ONZ ds. uchodźców. Około 11 milionów z tych osób musiało opuścić swoje domy w ciągu ostatnich lat: uciekli przed wojną, przemocą, prześladowaniami politycznymi lub religijnymi. Ta kolekcja reportaży rzuca światło na sytuację uchodźców na całym świecie i zwraca uwagę na problemy i niebezpieczeństwa, z którymi się borykają.

Wszystkie wideo

Grecja: Nielegalne deportacje do Turcji

ARTE Reportage

Wyspy Kanaryjskie pod napływem imigrantów

ARTE Reportage

Tajwan: kraj azylu

ARTE Reportage

Sudan: Druga strona Konfliktu w Tigraju

ARTE Reportage

Alla gut – Wszystko w porząsiu

Odjazdy i przyjazdy #1

Lesbos: przetrwać w obozie Moria

ARTE Reportage

Syria: uwięzieni w Idleb

ARTE Reportage

Hiszpania: Nieletni migranci w Barcelonie

ARTE Reportage

Odjazdy i przyjazdy

„Odjazdy i przyjazdy” opowiadają historie migracji i cierpienia poprzez bezpośrednie świadectwa kobiet i mężczyzn zjednoczonych pragnieniem wolności.

Alla gut – Wszystko w porząsiu

Odjazdy i przyjazdy #1

Dziewczyna między murami

Odjazdy i przyjazdy #2

Kiedy sąsiedzi stają się wrogami

Odjazdy i przyjazdy #3

Ucieczka przez Bałtyk

Odjazdy i przyjazdy #4

Niespodziewane spotkania

Odjazdy i przyjazdy #5

Obca we własnym kraju

Odjazdy i przyjazdy #6

Walcząc o normalność

Odjazdy i przyjazdy #7

To miejsce to mój dom

Odjazdy i przyjazdy #8