Odkrycia

Ratownicy lasów

Las jest domem wielu roślin i zwierząt; dostarcza nam drewno, magazynuje wodę i utrzymuje stałość klimatu. Jest jednak zagrożony ze względu na nielegalną wycinkę drzew, pożary i zmiany klimatyczne. W tej serii odkryjesz bohaterów, którzy walczą o ocalenie i ochronę naszych lasów, w Rumunii, w Karpatach na Ukrainie, we Francji, Niemczech i Finlandii.
facebooktwitterwhatsapp